top of page

Етичний вимір у практиці медитації


Важливо зазначити, що в контексті традиції - медитація від самого початку слугує розвитку базових внутрішніх цінностей, таких як співчуття, добросердечність, любов до ближнього, мудрість та інші.


☀️Етичний вимір у практиці. Вирішення повсякденних завдань за допомогою сучасної світської медитації.☀️


✅Якщо розглядати етику в традиційному контексті (контексті релігії), можна виявити, що вона виконує дві важливі функції. З одного боку оберігає людину від заподіяння шкоди собі та оточенню, з іншого боку вона задає орієнтири для внутрішніх змін.


На найпростішому рівні функцію оберігання реалізовано через суворі правила і приписи. Вони стримують природну схильність людини до насильства і руйнівної поведінки. Така поведінка проявляється внаслідок деструктивних емоційних станів і помилкового або неповного погляду на природу реальності.


Орієнтири для внутрішніх змін задаються за допомогою образів святих або просвітлених людей і тих якостей, якими вони володіли.


На вищому рівні етика виходить за рамки суворого дотримання правил і доповнюється складнішими принципами, у яких людина намагається розібратися через споглядальну практику. Ці принципи лежать в основі того, як влаштована реальність. Їх розуміння й осягнення на рівні особистого переживання призводить до того, що поведінка людини стає моральною мимовільно. Іншими словами, моральна поведінка є наслідком глибокого розуміння того, як влаштований світ.


Наприклад, поки людина не опанувала принцип взаємозалежного виникнення, їй складно побачити руйнівний вплив її корупційних дій на власний добробут. Також складно побачити зв'язок між добробутом своїх близьких і забрудненнями довкілля, які завдає її виробництво. Поки рівень розвитку людини не дає змоги бачити настільки складні зв'язки, що існують у навколишньому світі, їй важливо дотримуватися деяких правил. Або користуватися принципами простішого порядку, за допомогою яких можна дати моральну оцінку тим чи іншим життєвим ситуаціям. Коли ці зв'язки усвідомлюються на рівні власного досвіду, людина природним чином перестає робити те, що шкодить їй та оточенню.


Важливо зазначити, що в контексті традиції етика з усіма її правилами, принципами та практикою - є фундаментом для руху людини шляхом саморозвитку на всіх етапах цього розвитку. Допомагає не збитися зі шляху і зробити цей шлях максимально ефективним.


✅Вихід практики медитації за межі традиції


Споглядальні техніки вдосконалювалися в контексті релігії впродовж кількох тисяч років. З'явилася велика кількість медитацій для різного віку, здібностей і рівня розвитку. Протягом усього цього часу еволюціонувало розуміння того, як влаштована психіка людини, удосконалювався погляд на сам процес розвитку та різні його аспекти.


Усі ці практики всередині традиції не є чимось окремим і нерозривно існують із тим контекстом, усередині якого вони виникли.


Важливо зазначити, що в контексті традиції - медитація від самого початку слугує розвитку базових внутрішніх цінностей, таких як співчуття, добросердя, любов до ближнього, мудрість та інші. Ці цінності є метою будь-якої практики релігійної медитації.


Світська медитація виникла внаслідок інтересу, який почало проявляти західне світське суспільство до релігійних споглядальних технік.


Ось уже кілька десятиліть представники з різних галузей науки, здебільшого медицини, психології, нейрофізіології, займаються адаптацією релігійної медитації під різні проблеми та завдання, з якими стикаються люди, що живуть поза контекстом традиції.


Наприклад, одна з найпоширеніших програм професора медицини Джона Кабат-Зінна - MBSR, розроблялася як ефективний метод зі зниження стресу. На сьогодні практику медитації успішно застосовують для підвищення продуктивності, розвитку м'яких навичок, як засіб лікування депресії та підвищення опірності організму до захворювань і для багатьох інших завдань.


✅Однак тут виникають дуже важливі питання.


З якими спотвореннями або неточностями можна зіткнутися в процесі такої адаптації? І які чинники можуть впливати на появу таких спотворень?


1. Перший і дуже важливий чинник - це відсутність достатньої кількості знань про психіку людини. Психологічна криза, іменована "темною ніччю душі", з якою стикаються люди, що практикують медитацію, стала неприємним сюрпризом для багатьох викладачів і популяризаторів світської медитації. Людям, які серйозно практикують у рамках традиції, добре відомо, що підвищення усвідомленості неминуче призводить і до усвідомлення власних деструктивних станів розуму, що до того причаїлися в глибинах підсвідомості. Навіть проста техніка "Усвідомлене дихання" за постійного й тривалого її виконання підвищує тілесну чутливість. Це, своєю чергою, підвищує ймовірність прояву на свідомому рівні старих психологічних травм, та й просто важких психічних станів, що виникли в процесі соціальної адаптації. Поширена техніка "Сканування тіла" у багато разів посилює цей ефект і ймовірність швидкого прояву "темної ночі душі". Сьогодні кваліфіковані викладачі усвідомленості мають добру обізнаність у цьому питанні, а Браунівській університет зробив цілу збірку інструментів безпеки для викладачів і тих, хто практикує світську медитацію. Але все ж таки цей ефект міг і не стати такою несподіванкою, якби традиційний підхід до медитації вивчався раніше більш ретельно.


2. Другим важливим чинником є сам контекст західного світського суспільства з його ідеологією споживання і щастя, заснованого на зовнішніх досягненнях.


Щойно медитація потрапила в західний контекст, вона одразу ж втратила своє початкове призначення і стала на службу розв'язання одномоментних локальних завдань.


Розслаблення, зниження рівня стресу, профілактика захворювань, підвищення продуктивності співробітників на підприємствах, вирішення емоційних проблем. У розв'язанні такого роду завдань немає нічого поганого, тим паче що ефективність медитації в цих питаннях підтверджується науковими даними. Однак проблема полягає в іншому.


Чи не стає медитація схожа на такого лікаря, який лікує лише симптоми захворювання? Адже ми повністю залишаємо осторонь етичний аспект практики.


Традиційний підхід до етики заснований на доктринах, які неможливо підтвердити експериментально доступними науковими методами. В одних релігіях - це ідея карми, майбутніх життів і визволення, в інших - це ідея божественного суду і спасіння. Світське суспільство, яке спирається на науку і науковий підхід, не може прийняти такі концепції й природним чином відкидає підходи, засновані на них.


Але разом з цим, відкидаються важливі основоположні принципи та ідеї, без яких медитація втрачає свою ефективність у вирішенні людських проблем.Наслідки


✅Наприклад, у визначенні моральності того чи іншого вчинку, в буддизмі ключову роль відіграє мотивація. І що дуже важливо, мотивацію людини в момент дії визначає її загальний стан розуму. Сума всіх конструктивних і деструктивних внутрішніх станів, емоцій, переживань, переконань.


Тепер уявімо гіпотетичну ситуацію, в якій людина розв'язує за допомогою медитації проблему вибору. Ситуація є вигаданою, але слугує метафорою того, як сьогодні застосовується практика для вирішення повсякденних завдань.


Отже...


Генерал вермахту в розпал світової війни, сумнівається, наступати йому сьогодні чи завтра. Природа його сумнівів полягає в сильних переживаннях.


Якщо буде наступати сьогодні - втратить велику кількість солдатів, але виграє час. У цьому випадку його зупиняє почуття жалю з приводу можливих загиблих. У його очах народжуються образи матерів загиблих солдатів, які сумують, що також викликає певне почуття провини.


Якщо наступатиме завтра, то втрат буде менше, але буде втрачена можливість отримати чергове підвищення від свого керівництва. Це викликає в нього почуття нереалізованості та зневіри.


І ось він виконує медитацію, досліджуючи свої напруження, що унеможливлюють той чи інший вибір. Поступово інтенсивність переживань знижується, психологічні напруження, що заважають діяти, зникають і з великою часткою ймовірності буде зроблено той чи інший вибір.


Тут важливо зазначити, що результатом такої медитації не стане його звільнення від ідеології фашизму, і він не побіжить одразу рятувати євреїв із концтаборів. Найімовірніше, він з іще більшим ентузіазмом продовжить воєнні дії, тому що медитація надасть йому сили й підвищить його продуктивність. Він так і залишиться заручником ідеології фашизму, і вона визначатиме його мотивацію в цій конкретній дії та в подальших його вчинках. З погляду взаємозалежного походження, він завдаватиме ще більшої шкоди собі й оточенню.


Так само керівник виробництва, розвиваючи за допомогою медитації свої управлінські навички, буде розширювати своє виробництво, що завдасть ще більшої шкоди навколишньому середовищу. Або чиновник, який тренує здатність до розслаблення і стресостійкість, буде зі спокійною душею вигадувати все нові й більш витончені корупційні схеми.

Як бачимо, така медитація не розкриває морального виміру сама по собі. А навпаки, може навіть посилювати проблеми людей. І в цій практиці явно не вистачає ширшого підходу до етичного питання.❗️Відповідно до традиційних поглядів, нерозуміння етичних принципів якраз і створює більшу частину проблем, з якими ми стикаємося. Тому, навіть якщо ми дивимося на практику медитації як на інструмент вирішення проблем і завдань, без етичної основи, медитація є неповноцінною.


✅Підбиваючи невеликий підсумок можна сказати, що сучасна світська медитація - є ефективним інструментом для вирішення широкого спектра завдань. Але, щоб повною мірою розкрити потенціал стародавніх споглядальних практик, важливо:

- розширювати свої пізнання про те, як влаштований внутрішній світ людини, світ емоцій, переживань, переконань, відчуттів. Наука володіє глибокими знаннями про зовнішній матеріальний світ, проте внутрішній світ усе ще залишається маловивченим;


- адаптувати не тільки конкретні техніки, а й деякі важливі частини того контексту, в якому вони з'явилися. Слід більше уваги приділити методам, спрямованим на розвиток внутрішніх цінностей, таких як співчуття, щедрість, самодисципліна, терпіння і витримка;


- піддати більш ретельному аналізу природу людської мотивації. Продовжити пошуки досконалішого підходу до етики, який став би рівноцінною альтернативою традиційному.Comments


bottom of page